LEÇON 1

na ni no ni na
no ni na nina nona
nini nani nina nona nina
nami mina moni namo mima
mino ani ano ana oni
mimi mama momo mama mimo
ami ima oma amo ina
mimo mami momi ama omi
nona nino mino moni ima